Online Terapi

“Online terapi” nedir?

Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği’nin 7.4 numaralı maddesinde “Geleneksel Olmayan Psikoterapi Ortamları” başlığı altında, ‘Psikoterapi ilişkisinin başlangıcından itibaren telefon, e-posta, bilgisayar ortamında karşılıklı görüşme (‘chat’), video konferans vb. ortamların kullanıldığı durumlardır’ şeklinde tanımlanan online terapi, psikoterapi ve psikolojik danışmanlık seanslarının internet üzerinden gerçekleştirildiği alternatif bir psikoterapi yöntemidir.

Online terapi hakkında bilimsel çalışmalar:

Geleneksel terapinin etik çerçevesinde yer alan kurallara bağlı olarak gerçekleştirilen online terapi seanslarının hastalıkların iyileştirilmesinde geçerli bir seçenek olup olmadığı kimi görüşlerce tartışılmaktadır. Fakat, yapılan birçok bilimsel çalışma online terapinin geçerliliğine dair anlamlı veriler sunmakta ve bu şekilde yürütülen seanslardan son derece etkili sonuçlar elde edildiğini göstermektedir.

 • Online terapinin depresyon ve endişe bozukluğu tedavilerindeki etkinliği: Pittsburgh Üniversitesi doktorları tarafından yapılan bu çalışmada bilgisayar ortamında verilen tedavi programının doktorların birinci basamak tedavilerine kıyasla daha başarılı olduğu görülmüştür. (Mayıs 2016) sciencedaily.com
 • Depresyon tedavisinde internet üzerinden ve yüz yüze uygulanan Bilişsel-Davranışçı terapi müdahalelerinin karşılaştırılması: Zürih Üniversitesi’nde yapılan bu çalışmanın sonucunda, online terapi alan hastalar yüz yüze terapi alanlara oranla az bir farkla olsa da daha iyi sonuç almış, 3 ay sonra yapılan kontrolde ise online terapi grubu daha büyük bir farkla tamamen iyileşmiştir. (Haziran, 2013) jad-journal.com
 • Online terapi alan ve almayan emektarların (veteran) hastane ziyareti davranışları: 100,000 emektarın dahil olduğu, dört yıl süren John Hopkins çalışmasının sonucuna göre online terapi alanların hastane ziyaretleri yüzyüze terapi alanlara kıyasla az bir farkla dahi olsa azalmıştır. Psychiatric Services. (Nisan 2012)
 • Online terapi ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu tedavisi: 11 Eylül saldırısına bağlı olarak Travma Sonrası Stres Bozukluğu yaşayan 45 savunma hizmetlisi arasında yapılan çalışmaya göre online terapi alan grup klasik yöntemle tedavi gören gruba oranla daha fazla semptomda iyileşme göstermiştir. Tedaviden altı ay sonra yapılan takipte online terapi grubunun diğer gruba oranla daha iyi sonuçlara sahip olduğu görülmüştür. American Journal of Psychiatry. (Kasım 2007)
 • Online terapi memnuniyeti: Kanada’da yapılan bir çalışmaya göre online terapi gören hastaların iyileşme ve tatmin oranları yüz yüze terapi görenlerle aynı bulunmuş. Tedavi maliyeti ise online terapide yüzde on daha düşük olarak tespit edilmiştir. American Psychiatric Association. (2007)

ONLINE TERAPİ KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

 • Zaman ve mekan kısıtlaması olmadığı için online terapi oldukça geniş bir yelpazeye hitap eder
 • Bedensel engelinden dolayı sokağa çıkmakta zorlananlar
 • Açık alan korkusuna sahip hastalar
 • Çok sık seyahat edenler
 • Yoğun çalışma programı olanlar
 • Yurtdışında yaşayan ve kendi anadilini konuşan bir uzmandan terapi almak isteyenler
 • Yaşadığı yerde psikoterapi hizmetine erişim sağlayamayanlar
 • Ufak çocuğunu evde bırakamayan ebeveynler
 • Bir terapi merkezine gitmeye çekinenler